کارخانجات لوله سازی کالوپ

کارخانجات لوله سازی کالوپ در سال ۱۳۶۱ با هدف تولید لوله های فولادی جهت تامین لوله های آبرسانی و لوله جــدار چاه به روش درز جوش مستقیم (Electric Resistance Welding – ERW) در اقطار ۶۸۱۰۱۲ و ۱۴ اینچ تاسیس گردید .

با افزایش تقاضـای صنایـع نفت و گاز کشور به لوله های فـولادی بر اساس استاندارد API5LQ1 (IPS) (PSL2 )  ، این شرکـت پـس  از مشـاوره با کارشناســان داخلی و خارجـی ذیربط ، طرح توسـعه کارخانجات لوله سازی کالوپ را به  منـظور افزایش کـیفی و کمی تولیـدات آن جهت تامین نیازهای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در سـال ۱۳۸۲ با ظرفیـت تولـیدسالانه ۲۴۰٫۰۰۰ تن در دو شیفت کاری به مرحله اجرا گذاشت .

بر همین اساس دیدگاه مدیریت شرکت کالوپ افزایش سطح کیفی محصولات و بر آورده نمودن نیازها و افزایش سطح رضایتمــندی مشتـریان از طـریق اسـتقرار نظـام مدیریـت کیفــیتISO 9001-2008  و همچنیـن از طریـق اسـتاندارد API5LQ1 (IPS) می باشد و دراین راستا سیاستهای خود را بر اساس محورهای اصلی زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند.

سیاست های کارخانجات لوله سازی کالوپ

  • بهبود کیفیت محصولات از طریق تامین تجهیزات، پایش و اندازه گیری مناسب با استفاده از فن آوری روز
  • بهبود کیفیت محصولات از طریق تامین تجهیزات، پایش و اندازه گیری مناسب با استفاده از فن آوری روز
  • کاهش اصولی هزینه ها از طریق به حداقل رسانیدن تعمیرات و توقف های برنامه ریزی نشده و تلاش برای کاهش ضایعات.
  • توسعه دامنه فعالیت و دستیابی به بازارهای فرامنطقه ای و بین المللی.
  • افزایش سطح رضایتمندی مشتریان با استفاده از انجام اثربخش تعهدات در ارتباط با قراردادهای منعقده
     نظر سنجی مداوم از مشتریان و توجه به نظرات و شکایات و ارائه پاسخ مناسب به آنها.
  •  استفاده از ابزارهای مناسب از جمله بازنگـری های ادواری به منظور اطمیـنان از استـقرار مناسـب این ابزار و همچنین توسعه و بهبود مستمر اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت و عملکرد کیفی شرکت کالوپ
  •  استفاده از نیروی انسانی ذیصلاح و ارتقاء سطح دانش ایشان از طریق آموزشهای مستمر. افزایش سطح رضایتمندی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از طریق استقرار استاندارد  API5LQ1 .
Telegram